• IOTAAS 2018

  IoT as a Service. 4th EAI International Conference, IoTaaS 2018, Xi’an, China, November 17–18, 2018, Proceedings

  Bo Li, Mao Yang, Hui Yuan and Zhongjiang Yan

  17th–18th Nov 2018

 • IOTAAS 2017

  IoT as a Service. Third International Conference, IoTaaS 2017, Taichung, Taiwan, September 20–22, 2017, Proceedings

  Yi-Bing Lin, Der-Jiunn Deng, Ilsun You and Chun-Cheng Lin

  20th–22nd Sep 2017