• 5GWN 2017

    5G for Future Wireless Networks. First International Conference, 5GWN 2017, Beijing, China, April 21-23, 2017, Proceedings

    Keping Long, Victor C.M. Leung, Haijun Zhang, Zhiyong Feng, Yonghui Li and Zhongshan Zhang

    21st–23rd Apr 2017